Jetzt bestellen
  Lieferung (€0)   Abholung
15 min
15 min

Online-Zahlungsmethoden

Kreditkarten akzeptiert

Beef Teriyaki Assorted Sushi & 3 California Roll

14.99